Mano Security vagt

Institutionsvagter

Konflikthåndtering, sikkerhed og støtte til personalet

Vi kan assistere i det daglige og hjælpe dit personale med konflikthåndtering. Vi agerer hurtigt, sammensætter det bedste vagthold og skaber tryghed blandet beboerne. Vores vagter er specialiseret i at møde alle typer mennesker i øjenhøjde, så de føler sig forstået og respekteret.

Mano Security har tidligere hjulpet Røde Kors Asylafdeling for unge, hvor vi blev hasteindkaldt til at håndtere akutopståede konfliktsituationer. Vi havde en responstid på maksimalt 45 minutter og skabte tryghed i de situationer, som personalet ikke selv var i stand til at løse.